nedelja, 29. maj 2016

10 stars hotel

Already before breakfast in the hotel we were running late but; always take time for what your heart beats for :P :P Took the tram to central station in Nürnberg and we were soon heading to Linz, Austria.
Že pred zajtrkom smo bili pozni a za to, za kar bije srce je vedno čas :P:P s polnimi želodci smo se nato s tramvajem odpravili do železniške postaje in že smo bili na poti do Linza.

As they always say you should save the best or the last and this was a real 10 stars hotel with dogs included! A beautiful house in nature, huge garden, a lovely pond our dogs used as a swimming pool and above all, a warm welcome by a good friend. There's simply nothing more you would ask for.
Kot se spodobi, smo najslajše prihranili za konec. Tako smo zadnji dan našega potovanja preživeli v hotelu z 10 zvezdicami. Psi dobrodošli! Prečudovita hiša v naravi, ogromen vrt, neverjeten ribnik kjer so se psi z veseljem naplavali in povrhu  vsega še topla dobrodošlica dobre prijateljice. Kaj več bi si še lahko želeli?

Sunset chasing!
Sleeping place with a view!
Apart from a long walk, chilling in the garden by the pond and seeing wet tails exploding of happiness, delicious food, long night sleep and best company in the world, we haven't done anything worth mentioning. Oh wait, that's just actually all we want to do in our lives :P
Poleg dolgih sprehodov, sproščanja na vrtu ob ribniku, mokrih repov, ki prekipevajo od sreče, dobre hrane, dolgih spancev in najboljše družbe an svetu, se nam v tem času ni zgodili nič drugega, kar bi bilo vredno omeniti. Aja, pa saj to je vse, kar bi si želeli početi do konca življenja. :P


Breakfast time.
Morning walk. Well, a swim.
 Next day we left for a long way home to our beautiful Ljubljana which after all the cities we have visited remains the beautifulest. (#english101 #howtoenglish #barewithus)
Naslednji dan pa smo se odpravili na dolgo pot proti Ljubljani, ki je izmed vseh obiskanih mest še vedno najlepša. (: #zokikralj

And happy birthday to little Vi, this whole past week is a birthday present for a dog that loves adventure that much. Never change!
Seveda pa ne smemo pozabiti na našo slavljenko! Vse naj naj lepše in naj naj boljše naši mali Vi. Cel teden je bil zanjo eno veliko praznovanje. Kaj boljšega bi lahko dobil pes, ki dogodivščine ljubi tako zelo kot jih ljubi ona. Ostani takšna kot si!


Birthday girlie.
Birthday breakfast! Raw, of course!
Traveling is absolutely the only thing you pay for that makes you richer. Or is it? Lets not forget our dogs! Having a dog makes you the richest. Vicky and Whumie's adventure does certainly not end here. Because every ending means a new beginning. So you better stay tuned for more to come!
Potovanje je definitivno edina stvar, ki jo je potrebno plačati a te naredi bogatejšega. Pa je res? Ne smemo pozabiti na naše pse! Kajti imeti psa pa te naredi najbogatejšega na svetu. Vickyne in Whumijeve dogodivščine pa se še zdaleč ne končajo tukaj. Vsak konec je namreč začetek nečesa novega. Zato nam ne prenehajte slediti! Nove dogodivščine se začnejo kmalu. (:
 Anja, Pina maja, Vicky & Whumie.

Interzoo 2016Waking up at 4:30 in the morning, taking a tram to Leipzig main station, driving to Nurnberg, taking metro and finally arriving to Interzoo 2016, the biggest pet trade show in the world.
Budilka ob 4:30 zjutraj, nato tramvaj do glavne železniške postaje v Leipzigu, vlak do Nurnberga in na koncu metro do razstavišča, kjer je potekal največji sejem živalske opreme na svetu – Interzoo 2016.

In front of Interzoo.

Oh, we forgot to mention we smuggled the dogs on the train Leipzig-Nurnberg. We actually wanted to buy tickets as always, but were to early and the cashier was closed, so we were supposed to buy them on the train. But we didn't. At least  for once they didn't pay for sleeping under our seats. Don't judge, it was a part of our research! It only confirmed that dogs don't take any place at all or even get noticed. But pssst, don't tell anyone! (:
Aja, pa pozabili sva omeniti, da sta se na vlaku Leipzig-Nurnberg psa zvito pretihotapila. Resnica je, da sva karte čisto zares želeli kupiti a blagajna v tako zgodnjih urah še ni obratovala. Namen je bil, da karte kupiva na vlaku a ker kontroler psov sploh ni opazil, psa za spremembo nista plača svojega prostora pod sedežem. Brez obsodb prosim! (: Vse je bilo zgolj del raziskave s katero sva le še potrdili, da psi prav zares ne vzamejo nič prostora na vlaku.  Ampak pššššt! Ne povejte nikomur (:

Walking around the show our dogs were happy to try some raw-feeding based snacks and dog food and got to free their minds running  in the park of Exhibition centre and for the rest of the day played with the whole collection of Planet Dog toys. The purpose of visiting Interzoo was finally meeting the Ruffwear team as well as Planet Dog and Kurgo. All of them are super lovely people who believe in the dog gear they are presenting and selling. They have a reason to, obviously . (: You should check them out!
Me ogledom sejma sta psa uživala med poizkušanjem surovih priboljškov in hrane ter si zbistrila glavi med tekanjem po parku znotraj razstavišča. Prav tako sta bila oba navdušena med preizkušnjo vseh Planet dog igrač. Namen celotnega obiska e bil spoznati tako Ruffwear kot tudi Planet dog in Kurgo ekipo. Vsi po vrsti so super prijazne osebe, ki verjamejo v opremo, ki jo predstavljajo in prodajajo. In prav imajo, zato le poglejte njihovo ponudbo.

Ruffwear!

Seeing some slovenian friends on photos!
 We left the show with awesome Ruffwear T-shirts, Vicky and Whumie with new Rufwear Swamp Coolers and Vicky got a Planet Dog Fetch Ball for being a good girl and showing some tricks!
Sejem sva zapustili z super Ruffwear majicama, Vicky  in Whumie pa sta dobila nove Ruffwearhladilne plaščke. Vi je za nagrado, ker je tako pridno kazala trikce, domov odnesla celo Planet dog žogico.

Vicky's famous!

Having fun with Planet Dog toys!
 Figuring out what tram to take to get to the hotel wasn't difficult as always, dogs were well accepted, didn't wear muzzles and didn't have to pay extra ticket. Finally getting 4+ hours of sleep was absolutely deserved.
Usesti se na pravi tramvaj in najti pot do hotela je bila po vseh izkušnjah že mala malica. Celo psa sta bila na tramvaju lahko brez nagobčnikov in posebne karte. Več kot 4 ure spanca pa so bile krvavo zaslužene.

sobota, 28. maj 2016

The city of parks and lakes

After the night in Leipzig we were again heading to another meet up with one of our followers. But we forgot that we don't know the city. Can't even it's easy to get lost in Leipzig but we managed without even trying; it was probably a pure result of being tired. In spite of the fact that we went off on the wrong station, walked to the right one and  took the wrong bus, we were pleased with our final destination. That is why the title of this blog could also be: How to beat the distance of 1 km in two hours - with public transport.
Po noči v Leipzigu smo se ponovno odpravili na srečanje z še eno bralko našega bloga. Ob temu pa sva pozabili, da mesta sploh ne poznamo. Težko je sicer reči, da se je v Leipzigu lahko izgubiti a nam je to brez truda uspelo. Po vsej verjetnosti je bi to rezultat pomanjkanja spanca. Kljub temu, da smo izstopili na napačni postaji, se sprehodili do prave in tam usedli na napačen avtobus, smo bili na koncu vsi navdušeni nad končno destinacijo. Zaradi vsega tega, bi naslov današnjega bloga lahko bit tudi: Kako premagati razdaljo enega kilometra v dveh urah – z javnim prevozom.
Cospudener See is definitely a place to go if you're visiting Leipzig with your dog or alone (You see what we did there (: ). Forrest, number of paths, sandy beach and a huge lake. We even found a dog beach which wasn't at all what you usually see (the most rocky part of every single beach out there…), but a nice sandy coast with a nice and easy access to the water. The dogs had the time of their lives! Nothing beats water fun! We only wish people picked poo after their dogs – it's not a part of the pleasent stay on the beach.
Cospudener See je vsekakor lokacija, ki se jo splača videti med obiskom Leipziga s psom ali brez. Gozd, neskončno potk, peščena plaža in ogromno jezero. Našli smo celo pasjo plažo, ki je bila čisto nasprotje temu, česar smo pasji ljudje navajeni (najbolj neuporaben in skalnat del vsake plaže,...), pač pa lepa peščena obala s preprostim dostopom do vode. Psa sta uživala! Nič ne premaga vodne zabave! Edino kar bi še želeli je to, da bi lastniki za svojimi psi vestno pobirali iztrebke saj to vsekakor ni del prijetnega preživljanja časa na plaži.
Due to our spectacular orientational skills we had to reschedule our meeting. We met up in the park closer to the city centre later in the afternoon. We walked through it and enjoyed the beautiful river as well as many many walking paths. Again a great place to walk the dogs and just let them run free.
Zaradi najinih odličnih orientacijskih sposobnosti, sva srečanje z bralko najinega bloga morali prestaviti na popoldne. Tako smo se srečali v parku blizu centra mesta, kjer smo uživali ob prelepi reki in mnogo sprehajalnih poteh. Še ena odlična lokacija za sprehod s psi.By the end of the day we got so used to the city that we could find our way to any destination with trams and buses. What surprised us was that for the first time we had to pay extra ticket for the dogs; same price as for children up to 14 years which happened to be 3eur/dog for a daily ticket. A daily ticket for 2 adults was 10.5 eur per day. You can guess dogs didn't get a seat for that price!! Plus, they need to wear a muzzle. Signs are everywhere. (: At least drivers were very kind and people didn't seem to be bothered with dogs around.
Na koncu dneva smo se mesta tako privadili, da smo brez težav znašli z mestnimi avtobusi in tramvaji. Kar pa nas je presenetilo je to, da sva prvič na našem potovanju morali plačati tudi karto za psa. Cena je bila enaka kot za otroke do 14. leta starosti. Dnevna karta za 2 osebi pa je znašala 10.5 eur. Lahko si mislite, da psa za ceno karte nista dobila sedeža. Znaki so opazni vsepovsod. (: So bili pa vsaj vozniki zelo prijazni, ljudje pa so se obnašali, kot da so psi nekaj povsem običajnega. Aja, saj so. (:

Sightseeing of the centre is a part of every city we visit. Same as Amsterdam also Leipzig has a central train station a walk away from the city centre. It's one of the cities you would easily find yourself in. 
Ogled centra je sestavni del vsakega obiska mesta. Tako kot Amsterdam, ima tudi Leipzig glavno železniško postajo tako blizu centra, da se do tja z lahkoto sprehodiš. Je eno tistih mest, v katerem se z lahkoto znajdeš.

četrtek, 26. maj 2016

3 countries in one day

Breakfast in Belgium, lunch in Holland, dinner in Germany. (We know what you're thinking…. Is it that obvious? ;P #foodislove #foodislife
Zajtrk v Belgiji, kosilo na Nizozemskem, večerja v Nemčiji. (Veva na kaj ste pomislili... Je tako očitno? ;P #foodislove #foodislife

As you can see our day was pretty busy. Due to that our alarm clock went off 5.30 AM and at 6.30 we were already heading to Brussels central station. 
Kot ste verjetno že opazili je bil naš dan res poln. Prav zaradi tega je budilka zvonila že ob 5:30 zjutraj in ob 6:30 smo se že peljali na Bruseljsko glavno železniško postajo.


Waiting for train via Amsterdam on Brussels central station.
Once again we boarded on the train and started taking over Europe. Today was Holland's time to shine with it its beautiful Amsterdam also known as city of canals. Unfortunately our time there was limited, so spending time in this fairytale city only lasted for a couple of hours.
Ponovno smo se vkrcali na vlak in začeli osvajati Evropo. Tokrat je na spored prišla Nizozemska in z njo prečudoviti Amsterdam, znan tudi kot mesto kanalov. Na žalost smo bili kar precej omejeni s časom in smo lahko v tem pravljičnem mestu uživali ne nekaj kratkih ur.


Nevertheless it's been enough to get absolutely crazy about the city itself. It has a special vibe and unique tempo. People are generous and all smiles... Finally a place where they weren't widely avoiding dogs but actually wanted to get in touch. We even got to speak to some natives - about dogs, obviously. Moreover Vicky and Whumie were charming people with posing in the middle of the main square. (Result below)
Kljub vsemu pa je bilo to dovolj, da nas je vse čisto navdušil. To mesto ima prav zares posebno energijo in edinstven utrip. Ljudje so prijazni in nasmejani. Končno smo prišli nekam, kjer se nam okolica ni izogibala temveč želela stopiti z nami v stik. Pogovarjali sva se z domačini, Vicky in Whumie pa sta na trgu sredi mesta navdušila s poziranjem (rezultat lahko vidite spodaj).


Posing on Dam Square.
Unfortunately the time limit didn't allow us to test the public transport inside the city but at the same time it wasn't even necessary as the main train station is just a walk away from the city centre. We walked a nice circle around the city - of course we didn't carry the heavy backpacks with us - we're definitely too lazy for that! Luckily we could leave them on the train station, safely locked so we  easily walked around Amsterdam. When we came back to pick up our laggage the security guy passed by and said ''Hope you know you're not allowed to put the dogs in there!'' and we seriously answered ''We just took them out, it's over already''. Couldn't tell who laughed more. (:
Na žalost nam čas ni dopuščal, da bi preizkusili javne prevoze znotraj mesta a pravzaprav to niti ni bilo potrebno, saj je glavna železniška postaja zelo blizu oziroma čisto zraven mestnega jedra. Tako smo lahko celotno pot opravili kar peš. Svoje opreme seveda nisva nosili s seboj - za to sva čisto preveč leni! (: Na srečo sva na postaji lahko pustili vse česar nisva rabili in se tako z lahkoto sprehajali po Amsterdamu. Ko smo prišli nazaj, da bi pobrali našo prtljago, se je mimo nas sprehodil varnostnik in s čisto resnim obrazom dejal: "Upam da vesta, da psov ne smeta pustiti v omarici!", midve pa sva z enako resnostjo odgovorili: "Saj sva jih ravno vzeli ven. Mučenja je že konec." Vprašanje kdo se je bolj nasmejal. (:In comparison with Brussels we were amazed about cleanliness of the train station. Even though it gets passed by over ten thousand people per day it was clean and tidy. The dogs could even sleep on the floor without us panicking what's all the liquid they're laying in. Absolute contrast with Brussels.
Navdušeni smo bili tudi nad čistočo železniške postaje. Kljub temu, da se čez njo dnevno sprehodi več deset tisoč ljudi je bila čista, urejena in in psa sta lahko na tleh ležala, brez da bi naju preveč skrbelo koliko bacilov se s tal preselilo na njiju. Čisto nasprotje Bruslju. (:


This is a good example of a well behaved dogs waiting for the owners to finally choose the nicest looking postcards :P
Time to leave came way too soon. When buying tickets for the dogs for our next destination Leipzig, we were shocked again. The price of the ticket was 62.5eur which is expensive even though the ride was long. On the first train they didn't see the dogs again and when we showed the ''dog tickets'' to the conductor he looked at us all shocked and said ''Dogs? You have dogs?'' as he didn't even notice them calmly sleeping under our seats as always. The situation caught attention of a person sitting next to us so he started looking under our seats and after he finally counted two dogs he looked at us and said: ''But the didn't do any wuff wuff!?''
Čas za odhod je prišel čisto prekmalu. Ko pa sva kupovali karte za pse, Amsterdam-Liepzig, sva doživeli ponoven šok. Cena karte na psa je bila 62.5 eur. Res da je razdalja kar dolga, pa vseeno. Na vlaku psov ponovno niti niso opazili in ko sva kontrolerju pokazali "pasjo karto" je bil le-ta popolnoma začuden saj psov pred tem sploh ni opazil. Ker sta, tako kot vedno, pridno ležala pod najinima sedežema. Pogovor je ujel pozornost najinega soseda, ki je takoj začel gledati pod najine sedeže in ko je končno preštel dva psa, naju je presenečeno pogledal in rekel: ''But they didn't do any wuff wuff!?''

After 7 hours drive we finally arrived to Leipzig. Time to get some sleep!
Po sedmih urah vožnje smo končno prispeli v Leipzig. Čas za spanje!

sreda, 25. maj 2016

Good vibes

Today wasn't so much of ''testing the public transport'' day. We have spent it the way we prefer to spend any day of our lives meaning with good weather and company of positive people and happy dogs.
Današnji dan je bil nekaj posebnega. Preživeli smo ga tako, kot bi si  želeli preživeti vse dni našega življenja. Pod jasnim nebom ter v družbi pozitivnih ljudi in srečnih psov.

We're proud to say that today we didn't get lost in Brussels. Not even once! (Forest in the morning walk doesn't count!) Dogs finally got to run and play after two days of mostly city walks. No need to mention they were over the moon about it. 
S ponosom lahko poveva, da se danes niti enkrat nismo izgubili. ( Gozd med jutranjim sprehodom ne šteje!). Psa sta se po dveh dneh mestnih cest končno uspela po pasje sprostiti s tekanjem in igranjem. Verjetno ni potrebno omeniti, kako navdušena sta bila.

Walk in Bois de la Cambre.
Later on we took a tram and succesfully switched and travelled to the opposite side of Brussels to meet up with Vicky's family and her breeder, Ann (Doggone Borders). Since we are regularly updating location of our travel, we got quite a couple of messages and in the end met some new friends. Vibes speak louder than the words. We were so lucky to bump into such lovely people based on last minute planning.
Popoldne smo se vkrcali na tramvaj, uspešno prestopili in prepotovali na drugo stran Bruslja. Tam smo se srečali z Vickyno pasjo družino in vzrediteljico Ann (Doggone Borders). Glede na to, da redno objavljava najino lokacijo, dnevno prejmeva kar nekaj sporočil.  Temu je sledilo to, da smo danes spoznali nove prijatelje in skupaj z njimi preživeli kar nekaj časa. Od pozitivne energije je kar prekipevalo. Res sva imeli srečo, da sva spoznali tako čudovite ljudi ravno zaradi sprotne improvizacije.


Finn, Whumie, Vicky & Lou


New squad!

Furthermore, we had a nice walk in the park where Vicky and Whumie were happily running and playing with 9 more Border Collies and some new friends. On top of that Ann was kind enough to lend us her new camera gear - If you are wondering why all these pictures. (:
Sprehodili smo se skozi park, Vicky in Whumie pa sta se navdušena igrala še z devetimi mejnimi ovčarji in nekaj novimi prijatelji. Poleg tega pa nam je Ann prijazno posodila svojo novo fotografsko opremo - če ste se slučajno spraševali čemu toliko slik. (:


Happy lab!
Doggone Borders
Due to living life at fullest, all of us four collapsed in bed right after we got home. With this in mind you might understand why yesterday's blog came out today... (:
Ker smo življenje zajemali s polno žlico, smo se po prihodu domov vsi štirje dobesedno zgrudili v posteljo. S tem v mislih lahko razumete zakaj je današnji blog luč ugledal šele danes. (How to slovene at its best. ) (:


Picture in front of Atomium was on our bucketlist!


Life without adventure would be deadly dull indeed.
Življenje brez dogodivščin bi bilo skrajno dolgočasno.torek, 24. maj 2016

Discovering aka getting lost in Brussels

Monday was supposed to be a chill day to rest our heads, get some sleep and take the dogs for a deserved walk. Well, it didn't go as planned. Go with a flow could totally be our motto today. It was raining, but, they say there's no bad weather, just bad clothing. Packed and off to finding the closest tram.
Ponedeljek je bil prvotno namenjen počitku, nabiranju moči in dolgo zasluženem pasjem sprehodu. Ko vedno tudi tokrat ni šlo vse po planu. ''Go with the flow'' bi prav zagotovo lahko bil najin današnji slogan. ''Ni slabega vremena, so samo slaba oblačila'', zato sva kljub dežju vzeli pod pod noge in se odpravili na ulice Bruslja, v iskanju najbližjega tramvaja.

We never checked out if dogs were allowed on any public transports in Brussels but gave it a try.
Now we can asure you, dogs are allowed on tram, bus and metro! A kind driver told us, they should wear a muzzle but only because of the police. If it was for him, he wouldn't bother. :)
V nadaljevanju jutranjega slogana seveda nisva preverili če so psi sploh dovoljeni na bruseljskih javnih prevozih, tako da sva preprosto preizkusili najino srečo. Sedaj lahko z gotovostjo rečeva, da so psi tam več kot dobrodošli na tramvaju, mestnem avtobusu in metroju. Prijazni voznik nama je razložil, da morajo psi načeloma imeti nagobčnik a le zaradi policijske kontrole. Kar se tiče njega, tudi če ga ne bi imeli. :)


Brussels city bus.

If you are looking for an english speaking person you should try checking on bus/tram drivers. And besides, they're super nice and give good tips and advices for lost and confused tourists, hihi!
Torej, če v Bruslju iščete nekoga, ki govori angleško, poizkusite pri voznikih avtobusov/ tramvajev. Poleg tega so še super prijazni in imajo na zalogi kar nekaj uporabnih nasvetov za izgubljene bruseljske turiste, hihi!

In spite of a fact that Brussels itself is not a very clean city, we were positively surprised about tidiness of both trams and buses.
Kljub temu, da Bruselj ni eno izmed najbolj čistih mest, pa sva bili prijetno presenečeni nad čistočo in urejenostjo javnih prevoznih sredstev. 

The only problem we faced today was that nothing was in English, so when we got lost, we had a hard time getting back or understand why at one point everyone had to go off the bus and wait for the next one to come which made our 'driving in circles' bus trip even more confusing. Also all the instructions for public transport on stations were only in French and Flemish. Yaaaay.
Edini problem, na katerega sva naleteli tekom dneva je bil ta, da na avtobusih nič ni bilo napisano v angleščini. Kar je najino izgubljanje po mestu le še otežilo. Na neki točki smo tako iz nama neznanega razloga morali zapustiti avtobus in počakati na novega. To je najino izgubljanje in vožnjo v krogih naredilo še bolj zmedeno. Prav tako so bila čisto vsa navodila na postajah v francoščini in flamščini. Yaaaay.

And since we are here we just could't miss the famous Waffles from Brussels. :) Like always they were delicious. 😋
Glede na to, da sva kjer sva, si seveda nisva smeli dovoliti, da se ne bi ustavili še na znamenitih bruseljskih vafljev. Kot vedno so bili odlični. 😋

No words needed. #pureheaven


In the afternoon we were supposed to meet up with Ms. Bulc infront of European Parlament, but we got so terribly lost with buses. In the end we were picked up by her and got to enjoy some luxus of being an important person with a personal driver. *wink wink*
Popoldne pa sva bili zmenjeni z Ga. Bulc pred Evropskim parlamentom a sva se na poti tako izgubili z avtobusi, da naju je bila na koncu primorana pobrati nekje v mestu. Sva pa vsaj doživeli malo razvajanja v stilu pomembnežev in izkusili kako je imeti osebnega voznika. *wink wink*

We also had a pleasure to meet Jane Collins who is a member of European parlament. She is fighting against animal exporting in abusive ways. What a day!
Prav tako sva imeli priložnost spoznati članico Evropskega parlamenta, Jane Collins, ki se zavzema za preprečitev nasilnega izvoza živali. Kakšen dan!

With European Commissioner for transport, Violeta Bulc.


Brussels is definitely an easy place to get lost, especially if you come from a tiny city like our Ljubljana.
Bruselj je vsekakor mesto, kjer se prebivalec majhnega mesta kot je Ljubljana, zelo hitro izgubi.
Hitting the rails

First day on the go.
We started our trip in Ljubljana, Slovenia at 7:00. Our first public transport ride was with city bus from our homes to the main train station. As usually we faced no problems as dogs are very well accepted on Ljubljana's city buses. You do not have to pay extra for them, however they do need to wear a muzzle. On the other hand dogs are not welcome on intercity buses. Our question is; WHY? :) 
Prvi dan potovanja.
Pot sva začeli že v Ljubljani, okoli 7.00 zjutraj, ko sva se z Ljubljanskim potniškim prometom odpeljali od doma do glavne železniške postaje. Kot ponavadi, tukaj nisva naleteli na nikakršne probleme saj so psi na LPP avtobusih dovoljeni. Za njih ni potrebno doplačilo le nositi morajo nagobčnike. Drugo skrajnosti pa predstavljajo slovenski medkrajevni avtobusi kjer psi niso dovoljeni. Najino vprašanj: ZAKAJ?

Whumie&Vicky on a train from Villach to München 🚈


Buying the tickets we realized how expensive it actually is to travel with a dog. Each of us paid 292 eur for 10day Interrail ticket while dogs got charged 113,6 eur just to get from Ljubljana to Brussels. 
Ob kupovanju kart sva ugotovili kako drago je pravzaprav potovati s psom. Vsaka od naju je za 10 dnevno Interrail karto plačala 292 eur, medtem ko so psom, za potovanje od Ljubljane do Bruslja, zaračunali 113 eur.

So once on board our 14hours, long awaited, trip began. Vicky and Whumie were both sleeping all the way and the only time they crawled out of their hiding places that happened to be deep under our seats, was when we had to switch trains. We transferred three times. First time in Villach, Austria, second time in Munich and third time in Koln, Germany. The staff was very kind to our dogs, no matter what train we were on, they even called them lovely and well behaved. The attitude of people was however changing from country to country. It went all the way from one extreme to another. Some people blinded with their own busy life, rushing around and not caring eather they step on their feet or bump into them with their suitcase, while the others explosively apologizing for barely touching them. It reached its final point in Belgium where we noticed people were widely avoiding dogs or jumping off their seats when we passed by. 
Vkrcani na vlak smo našo 14 urno, dolgo pričakovano pot, končno le začeli. Vicky in Whumie sta celotno pot prespala pod najinimi sedeži. Ven sta prilezla le takrat, ko smo morali zamenjati vlak. Prestopali smo trikrat; v Beljaku, Munchenu in Kölnu. Osebje na vseh vlakih je bilo zelo prijazno, označili so ju celo za ljubka in lepo vzgojena. Odnos ostalih potnikov pa se je na drugi strani spreminjal iz ene skrajnosti v drugo. Srečali sva tako tiste, ki so bili tako zaslepljeni s svojim hitrim življenjem, da niso imeli časa niti pogledati kje stopajo in so nemalokrat pohodili ali se spotaknili ob psa, do tistih, ki so se nenehno opravičevali že če so se jih le rahlo dotaknili. Vrhunec je doseglo, ko so se nama v Belgiji na vlaku ljudje začeli opazno izogibati in umikati.

Arriving to Brussels
Once planning a trip with your dog using public transport always note they need a break to stretch their legs, do their business and free their minds running and playing. 
Med planiranjem potovanja s psom je vedno potrebno poskrbeti, da imajo med potjo dovolj izhodov, da pretegnejo noge, opravijo svoje potrebe ter se sprostijo s tekanjem in igro.

After the long day we were all fairly exhausted. The reason why it took us so long is that dogs are not allowed on night or fast (THA) trains. Otherwise we could start our way the day before and arrive to Brussels in the early hours of the next day or at least hours earlier if travelling with THA trains. We confirmed that dogs are not representing any major distraction or thread to anyone, therefore we really don't understand the reason why. Furthermore we don't understand what makes them charged half of the regular human price for the ticked if all they get is a small place in a size of a backpack under your seat. Once the trains are fully occupied it even worseness. All you can get then is a little spot outside the cabins where everyone is passing by and stepping on their paws. Moreover they constantly have to move and give space to passengers going on and off the train, which makes them very nervous as they do not understand what is happening and why they just can't settle down. 
Po dolgem dnevu potovanja, smo bili vsi do konca izmučeni. Razlog, da je pot trajala tako dolgo pa je ta, da psi niso dovoljeni ne na nočnih ne na hitrih (THA) vlakih. V nasprotnem primeru bi našo pot lahko začeli že v večernih urah prejšnjega dne in na cilj prišli v jutranjih naslednjega ali pa vsaj kakšno uro prej. Med potovanjem sva potrdili najino domnevo, da psi ne predstavljajo nikakršne motnje za ostale potnike, tako da sedaj še manj razumeva prepoved psov na nekaterih vlakih. Poleg tega ne razumeva čemu je za psa potrebno plačati polovično ceno redne vozovnice, če v zameno dobijo le majhen prostor pod sedežem. Ko pa se vlaki napolnijo, se situacija še poslabša. Takrat je možno sedeti le izven kabin v medprostoru vagonov. Samo po sebi to  ne predstavlja problema, vendar pa nenehno vstajanje in umikanje potnikom, ki izstopajo in vstopajo, psom predstavlja nelagodnost in stres saj ne razumejo situacije in ne vedo zakaj ne morejo preprosto spati.

Time for some non-train-resting 💤


So, if they are offered nothing more than a tiny spot on the floor, what did we pay for?
Čemu torej taka cena, če v zameno dobijo le majhen prostorček na tleh?